Voor familie/betrokkenen

Een familielid met psychische problemen? Kijk dan hier.

Familieraad
Iemand in zorg krijgen
Mantelzorgers
Voor familie

Verhalen van anderen

Wij bieden hulp aan volwassenen met psychiatrische problemen die voor langere tijd kwetsbaar kunnen zijn. Deze problemen kunnen ook een combinatie hebben met verslaving.

Wij kunnen u ambulant helpen, dit betekent dat u gewoon thuis blijft wonen. U kunt zelf een afspraak maken als u dat nodig vindt. Als uw problemen langdurig zijn of zo ingrijpend zijn op uw dagelijks leven, kan het zijn dat bijvoorbeeld een klinische opname of beschermd wonen nodig is.

Lees meer over Linis

BinG band: Louis and The Blockshifters

Bemoeizorg in Groningen (BinG) is voor mensen met complexe verslavings- en psychiatrische problemen. Vaak willen of kunnen deze mensen in eerste instantie de hulp van zorg niet accepteren. Het is daarom van belang om een relatie aan te gaan met de patiënt en dit in stand te houden.

BinG wil naast gesprekken ook op een andere manier contact leggen met patiënten, dit doen zij bijvoorbeeld in de muziekgroep: BinG band Louis and The Blockshifters. Patiënten geven aan dat de wekelijkse repetitie iets is om naar uit te kijken en krijgen meer zelfvertrouwen. 

Meer over Bemoeizorg in Groningen
Denkt u een psychisch probleem te hebben? Dan is het goed om hulp te zoeken. Vooral als u merkt dat u door die klachten niet goed meer functioneert.

Selecteer een van de mogelijke klachten om er meer over te lezen. Hoe kan Linis mij helpen?

Contactgegevens

Algemene contactgegevens:

Postbus 128
9470 AC Zuidlaren
Telefoon 088 114 00 00
Fax 050 409 57 95
Alle bezoekadressen

Een vraag stellen

Wilt u vraag stellen over Linis of Lentis? Over behandelingen, hulpverleners, financiële bijdragen en dergelijke. U kunt alle vragen bij onze informatieservice stellen via:
050 522 32 23
informatieservice@lentis.nl